Jak zmodyfikować szablon tak, aby wyświetlał reklamę pomiędzy artykułami

23 styczeń, 2012 | wrociu | 0 komentarzy
Untitled-1
Udostępnij dalej:

Jakiś czas temu pisałem o tym, jak zmodyfikować szablon na przykładzie Simplistic Blue. Modyfikacja polegała na zmianie tła, obrazku nagłówka oraz koloru czcionki. Trzy proste zmiany nadające szablonowi innego, unikalnego wyglądu. Dziś napiszę o tym, jak zmodyfikować szablon tak, aby po pierwszym poście na stronie głównej (i tylko po pierwszym) wyświetlany był dowolny element np. reklamy Adsense. Jako bazowego layoutu również użyję szablonu Simplistic Blue (wersja 1.3.2).

W pierwszym kroku należy odnaleźć plik index.php naszego szablonu. Znajdziesz go w katalogu odpowiadającemu szablonowi – katalog_główny_witryny\wp-content\themes\simplistic-blue. Otwieramy plik index.php szablonu i następnie wklejamy następujący fragment kodu (linia 2):

<div id="content">
		<?php $post_counter = 1 ?>
		<?php if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post(); ?>

Do zmiennej post_counter przypisaliśmy wartość 1. Jeżeli chciałbyś aby reklama wyświetlała się np. po drugim artykule wstaw tam dwójkę:

<?php $post_counter = 2 ?>

A teraz kilka słów objaśnienia co będziemy robić dalej. Jeżeli chcesz, możesz przejść do następnego akapitu. Artykuły w wordpress wyświetlane są w pętli. W każdym kolejnym kroku pętli (dla każdego artykułu) będziemy przypisywać liczbę odpowiadającą liczbie porządkowej artykułu zmiennej post_counter. W pętli będziemy sprawdzać również, czy pętla jest w pierwszy kroku czy może w kolejnym. Tylko dla pierwszego kroku (dla pierwszego artykułu) będziemy wyświetlać reklamę. Aby to zrealizować w szablonie dodałem następujące linie kodu (linie 4-8):

</div>

				<br />
				<?php if ($post_counter == 1) { ?>
					<!-- Tutaj dodaj skrypt Twojej reklamy -->
				<?php	}
				$post_counter++;?>				

				<?php endwhile; else: ?>

W zakomentowany miejscu („Tutaj dodaj skrypt Twojej reklamy”) wstaw wygenerowany na stronach google Adsense fragment skryptu wyświetlający Twoją reklamę. Dla przykładu może to wyglądać tak:

</div>

				<br />
				<?php if ($post_counter == 1) { ?>
					<script type="text/javascript"><!--
					google_ad_client = "TWOJ NUMER KLIENTA";
					/* Duzy prostokat 336x280 */
					google_ad_slot = "5407917853";
					google_ad_width = 336;
					google_ad_height = 280;
					//-->
					</script>
					<script type="text/javascript"
					src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
					</script>
				<?php	}
				$post_counter++;?>				

				<?php endwhile; else: ?>

Po wykonaniu powyższych kroków powinieneś otrzymać mniej więcej taki rezultat:

 

Simplistic Blue z reklamami


zostaw odpowiedź